Khai nhận di sản thừa kế

0₫

Mô tả

Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người thụ hưởng trong di chúc hoặc người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quyền thừa kế sau khi người để lại di sản chết.

Dịch vụ tư vấn pháp lý về khai nhận di sản thừa kế của Công ty Tâm Luật sẽ cung cấp cho khách hàng các trình tự, thủ tục phù hợp với quy định và cách giải quyết nhanh nhất theo từng trường hợp cụ thể.

Bình luận

Sản phẩm khác